Vrouwen mogen geen kleurrijke kleding dragen

Vrouwen mogen geen slippers dragen

Vrouwen mogen aIleen met een zachte stem praten

Vrouwen mogen niet op het balkon van hun huis staan

Vrouwen, mannen trouwens ook niet, mogen niet naar muziek luisteren

Vrouwen ouder dan twaalf jaar mogen niet naar school

Vrouwen mogen niet gefotografeerd worden

Deze lijst met regels van de Taliban gaat door tot nummer 63, en zelfs dat is maar een greep uit de regels die zijn opgesteld voor vrouwen. Wat mogen vrouwen eigenlijk wel, vraag je je af? Wat in Afghanistan gebeurt is in feite een vorm van apartheid op basis van gender.

Ook al zijn de Afghaanse zusjes Mahsa (8) en Mirsana (7) inmiddels in Nederland, het is nog steeds een onderwerp dat verbonden is met hun leven. Toen de Taliban in augustus 2021 de macht overnamen, moesten de zusjes samen met hun gezin Kaboel ontvluchten. Na hun vlucht werd de familie opgevangen in een oude legerkazerne, voordat ze een huis in Hilversum toegewezen kregen. Stukje bij beetje integreren zij zich in de Nederlandse samenleving. De zusjes ook, vrolijk en opgewekt gaan zij door het leven. Ze gaan graag naar school en hebben plezier met hun vriendjes. Het is een schrijnend contrast met de berichten die we horen over hun vrouwelijke leeftijdsgenoten in Afghanistan, die steeds meer beknot lijken te worden.

Deze fotoserie gaat over dat contrast. Mahsa en Mirsana kunnen naar school samen met meisjes en met jongens, ze kunnen sporten, ze kunnen dansen, ze kunnen dragen wat ze willen. Dat is een vrijheid die soms voor lief wordt genomen, maar het is goed om te beseffen dat deze vrijheid direct is gelinkt aan het gebrek aan vrijheid elders op de wereld. De serie is daarom ook bedoeld om indirect aandacht te vragen voor al die meisjes vijfduizend kilometer hier vandaan die dit niet mogen sporten, dansen, naar school gaan of dragen wat ze willen.